⭐️ 5 év teljes körű garanciát biztosítunk minden általunk beépített termékre és általunk elvégzett munkára lakossági felhasználás mellett!

Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) A TE ABLAKOD weboldalt – www.ateablakod.hu – üzemeltető ATABAU-ÉPKER  Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6. ; cégjegyzékszáma: 07-09-029369; adószáma: 26538488-2-07; email elérhetőség: info@ateablakod.hu; (továbbiakban: Szolgáltató) és az ATABAU-ÉPKER Kft. által a www.ateablakod.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.ateablakod.hu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A TE ABLAKOD weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A TE ABLAKOD weboldal üzemeltetését az ATABAU-ÉPKER Korlátolt Felelősségű Társaság végzi végzi.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6. ;
Telephely: 2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6. ;
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6. ;
Adószám: 26538488-2-07;
Közösségi adószám: HU26538488;
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-029369, bejegyezte a Fejér Megyei Cégbíróság ;
Bankszámlaszám(HUF): 10918001-00000103-22340005;
Online elérhetőség: info@ateablakod.hu;
Telefonos elérhetőség: 06 25 786 110;

1.4 A TE ABLAKOD weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálatunk címe: 2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6.;
Ügyfélszolgálatunk online elérhetősége: info@ateablakod.hu;
Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségei: (+36) 25 786 110;

Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig, 9:00-12:00, 13:00-17:00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére.

1.5 A TE ABLAKOD weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.;
Cégjegyzékszám: 01-09-909968;
Adószám: 14571332-2-42;

2. Információkérés, ajánlatkérés, ügyfél visszahívás

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal kapcsolati oldali űrlapja segítségével, általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre vonatkozóan ajánlatkérést, információkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést, az információs igényt eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket, információkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontos ajánlatot, vagy információt küldenek az ajánlatkérőnek, a kapcsolati űrlapon keresztül cégünkhöz fordulóknak. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A weboldal minden oldalán a visszahívást kérő ikonra kattintva van lehetőség visszahívás kérést kezdeményezni, ahol meg kell adni a visszahívást kérő felhasználónak a telefonszámot, ahol szeretné hogy kollégáink visszahívják. Az ügyfélszolgálatra beérkezett visszahívás kéréseket kollégáink munkaidőben a beérkezések sorrendjében teljesítik. Az ügyfélszolgálat kétszeri visszahívást kísérel meg a felhasználó által megadott telefonszámon.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett visszahívás kérések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan a visszahíváskérések postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Szerzői jogok

3.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

3.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

3.3 Abban az esetben, ha A TE ABLAKOD weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

4. Egyebek

4.1 A TE ABLAKOD weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

4.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A TE ABLAKOD weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős A TE ABLAKOD weboldalhoz való kapcsolódásáért és a A TE ABLAKOD weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

4.3 A TE ABLAKOD weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött nyílászárókkal, vagy azok kiegészítőivel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a A TE ABLAKOD weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

4.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Székesfehérvári Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

4.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Dunaújváros, 2018.07.18.

Házépítésbe vagy felújításba vágtál, és a lehető legjobb nyilászáró megoldást keresed?

Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged van!